Maria Starke-Milků

Every forest branch
moves differently in the breeze,
but as they sway,
they connect at the roots

J. Rumi (1207-1273)

Maria Starke-Milků “tekent” en “schildert” met het licht via haar camera en streeft ernaar om schilderachtige kwaliteiten in haar foto’s te brengen.
De fotografie als kunstvorm, met de camera die het dictaat van haar creativiteit volgt, biedt haar steeds nieuwe mogelijkheden om zich te uiten.

Door een steeds verrassend spel van lijnen, kleuren, lichtval en compositie creŽert zij haar nieuw, „Met Licht Geschilderd” werk.
Soms verlegt zij de realiteit naar een droomwereld en de scheidslijn is hier vaak heel dun.

Zij heeft intuÔtieve waarnemingen en het nemen van de foto’s gebeurt meestal impulsief en zonder naar een onderwerp te zoeken.

Haar grootste inspiratiebron zijn de natuur en de doorleefde structuren.

Haar Fotografische Schilderijen, geÔnspireerd door de natuur en vol fantasie, weerspiegelen haar liefde voor harmonie, schoonheid en kleur. 

In haar innovatief en creatief werk laat zij verborgen schoonheid en diversiteit zien met een sterke beeldende visie. Men zou haar werk moeten bekijken als „Fotografische Schilderijen” en niet als registrerende fotografie.

________________________________________________________________________________________

Maria Starke-Milků was already from an early age fascinated by photography.
The camera was always and everywhere her loyal companion.

Lines, colors, light and composition are the basics of the visual arts.
To combine and vary these ingredients ever differently, she creates her new work.
Sometimes she shifts reality to a dream world and the dividing line is often very thin.

Maria has intuitive perceptions and taking photos is usually impulsive without seeking topics.
Her photos are sincere, proceeding from genuine feelings and sprung from her heart.

Her Photographic Paintings, inspired by nature and full of fantasy reflect her love for harmony, beauty and color.

In her innovative and creative work she shows hidden beauty and diversity with a strong picturesque imagination.

She doesn’t register but create in the moment.
She draws and paint with the light through her camera and strives to bring painting-like qualities into her photos.
Therefore one mustn’t view her work as recording photography but as „Photographic-Painting”.

Contact:
Atelier: Laan van Nieuw Oost IndiŽ 125   
2593BM   Den Haag

Bezoek volgens afspraak.

Mobil: 06 2124 0579

starke@xs4all.nll